VIC DANA:Dobila dva policajca konje.!!!

Dobila dva policajca konje. Kaze prvi policajac:
– Kako ćemo razlikovati čiji je koji konj?
– Jednostavno. Jednom ćemo odrezati rep i taj će biti moj.
– Aha, uredu.
I oni jednom konju odrežu rep i uđu u krčmu. Navečer su se vratili na konjima natrag u stanicu. Vidi njihov zapovjednik kako jedan konj nema rep i viče:
– Pa što ste to uradili s konjem?
Odgovori jedan policajac:
– Morali smo, da bi mogli razlikovati čiji je koji konj.
Na to im reče zapovjednik:
– Pa zar niste vidjeli da je crni konj veći od bijeloga!?

Pročitaj više: