VIC DANA: – “E sad će mo ponovo!”

Odlučila Princeza da se uda ali samo za onog koji moze 30 puta uzastopno “ono” inače ode glava.
Prijavi se Nemac.
Odradi 10 puta i ne može više – ode glava.
Prijavi se Italijan odradi 20 puta i ne moze više – ode glava.
Prijavi se Bosanac.
Kako koji puta odradi zabeleži kredom recku na zidu. 29. recka kad će ti Princeza: “28”
Bosanac odgovara:
– “29.”
Princeza opet:
– “28.”
Bosanac ljutito izbrisa sve recke sa zida:
– “E sad će mo ponovo!”

Pročitaj više: