VIC DANA: Bio Mujo na poslovnom putu u Japanu…

Bio Mujo na poslovnom putu u Japanu. Tamo pokupio neku kurvu i cijelu noć radio posao, a ona je uzbuđeno vikala:

Hasimota! Hasimota!

Pošto Mujo, naravno nije znao ni riječ japanskog, zaključio je da je to neki uzvik oduševljenja. Sutradan ujutro ode on na golf s japanskim biznismenima. Japanac, koji je igrao prvi, na oduševljenje prisutnih ubaci lopticu iz prve. Svi aplaudiraju, a Mujo, da ispadne pametan, vikne:

Hasimota!

Japanac se unezvereno okrene i upita:

Kako to misliš, pogrešna rupa?

Pročitaj više: