CIA PROGNOZIRA: Srbija i Albanija biće u “pravoslavnoj Evropi”???

EU u tri dela – stara, nova Evropa i “pravoslavni blok”. Uzdizanje Poljske, pad NATO

Pročitaj više: